Curriculum Vitae

naam: Meijer, Iwan Karel
Adres: xxxxxxxxxxxxx xxx
xxxx xx
Veghel
e-mail: cv@iwanmeijer.nl
telefoon: xxxxxxxxxx
geboren: 19 juni 1974 te xxxxxxxxxxxxxx
nationaliteit: Nederlandse
WERKERVARING
2011-heden ASML te Veldhoven, gedetacheerd door "Settels Savenije van Amelsvoort" 
Projectleider "Wafer flow and layout" Yieldstar 300 en Yieldstar roadmap.
2009-2011 ASML te Veldhoven, gedetacheerd door "Settels Savenije van Amelsvoort" 
Projectleider "Mechanical layout", "Fluid, Temperature & Contamination control" en "Handling and transport" Yieldstar 200.
2008-2009 ASML te Veldhoven, gedetacheerd door "Settels van Amelsvoort" 
Projectleider Fluid, Temperature & Contamination control droge Twinscan machines.
2007-2010 AVANS hogeschool te Breda, gedetacheerd door "Settels van Amelsvoort" 
Docent werktuigbouwkunde
2006-2008 ASML te Veldhoven, gedetacheerd door "Settels van Amelsvoort" 
Teamleider integratie Fluid, Temperature & Contamination control Twinscan machines.
2004-2006 ASML te Veldhoven, gedetacheerd door Orion Engineering 
Integratie Fluid, Temperature & Contamination control Twinscan machines.
Ontwerpen, plannen van de realisatie en bouwen van testopstellingen bestemd voor vernieuwend stromingstechnisch onderzoek t.b.v. immersie lithografie.
Aanpassen van een productiegeschikte waferscanner om hierop onderzoek naar contaminatie en de oorzaken daarvan te doen.
(Her-)Ontwerpen van delen van verschillende typen wafer scanners op het gebied van temperatuur, stroming en contaminatie beheersing.
1998-2003 Technische Universiteit Delft
Onderwijs assistent. Bij thematisch project “Warmtewisselaar en Gasgeiser“, onderdeel van het vak “Energie 3“ begeleidde ik studenten bij zowel theoretisch als praktisch werk, keek verslagen na, onderhield de project-opdracht, realiseerde een informatie systeem voor studenten, realiseerde uitbreidingen aan en onderhield proefopstellingen.
1999-2001 Technische Universiteit Delft
Student mentor. Begeleiden van eerste jaars studenten werktuigbouwkunde en maritieme techniek in het MSc programma voor HTS ingenieurs. Dankzij onder andere dit programma is de hoge uitval van studenten (>50%) aan het begin van de studie teruggedrongen.
1998 Technische Universiteit Delft
Student assistent. Verlenen van onderwijskundige assistentie bij het opzetten van diverse thematische projecten voor tweede jaars werktuigbouwkunde studenten.
1997
4 maanden
FESTO te Delft (aansluitend op stage)
Ontwerpen en organiseren van training bij een machine voor onderwijs doeleinden, verzorgen van een deel van die training en begeleiden buitenlandse gasten.
1994-1996 Diverse bijbanen als: productiewerk, glastuinbouw, koeriersdienst, logistiek medewerker, afwaskeuken enzovoort.
OPLEIDING EN TRAININGENEN
2011 ASML / IBM
Project leaders leadership softskills program
2011 The High Tech Institute
Aplied Optics (15 dagdelen)
2008 Settels van Amelsvoort
Cursus presenteren (1 dagdeel)
2008 Settels van Amelsvoort
Cursus inspirerend leiding geven in projecten (7 dagdelen)
2007 Settels van Amelsvoort
Cursus construeren in ultra hoog vacuum (7 dagen)
2004 CADIMP te 's Hertogenbosch
Training Unigraphics NX2 (10 dagen)
1998-2003 Technische Universiteit Delft
Opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur met als specialisatie “Mechanical Engineering Design” binnen de sectie “Production Technology and Organisation”.
1994-1999 Pedagogische Technische Hogeschool te Rotterdam
Lerarenopleiding werktuigbouwkunde met afstudeeerprofiel werktuigbouwkundig ontwerpen (Werktuigbouwkunde I en II).
1997 Pedagogische Technische Hogeschool te Rotterdam
Propedeuse opleiding mechanische techniek (Mechanische Techniek I en II).
1990-1994 Midveld College te Dordrecht
MTS werktuigbouwkunde.
1986-1990 Koningin Wihelmina MAVO te Alblasserdam
Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs met een exact vakkenpakket op D-niveau.
STAGES EN PROJECTEN
2003 Afstudeer project Technische Universiteit Delft
Binnen de sectie “Production Technology and Organisation” heb ik autonome mobiele robots ontworpen (conceptueel) en gemodelleerd in een computersimulatie. Hiermee heb ik de samenwerking tussen deze robots in groepen onderzocht. Mijn werk was binnen de sectie een nieuw onderzoek en dient als basis voor diverse vervolgonderzoeken.
Rapportage en communicatie in het Engels.
Trefwoorden: Visual Basic simulatie, navigatie, decentrale controle.
1998 Afstudeer project Pedagogische Technische Hogeschool
Bij “ODS Spoor” te Hendrik Ido Ambacht heb ik droogplanken, een gereedschap voor de baksteen industrie, herontworpen met als doel het geluidsarmer te maken. Tevens heb ik een octrooi aanvraag voor de door mij gevonden oplossing voorbereid.
1997 Stage Pedagogische Technische Hogeschool
Bij “FESTO” te Delft schreef ik leerstof voor het installeren en programmeren van servo-pneumatische systemen, en voor het programmeren van communicatie tussen servo-pneumatische controllers en andere industrieele controllers.
1994, 1995, 1996, 1997 Vier onderwijskundige stages van een aantal weken op LBO en MBO scholen, behorende bij mijn opleiding tot technisch docent.
1992-1993 Praktische technisch stages MTS
  • “Nedstaal” te Alblasserdam, onderhoudswerkzaamheden aan verschillende delen van de staalfabriek
  • “Philips Mechatronics” te Dordrecht, onderhoudswerkzaamheden aan productielijnen
  • “Fokker Drechtsteden” te Papendrecht, inventariseren en catalogeren van het machinepark en de mogelijkheden daarvan t.b.v. afdeling werkvoorbereiding
OVERIG
Talenkennis Nederlands: uitstekend
Engels: goed
Duits: basiskennis
Computerervaring Diverse tekstverwerkers en office paketten, 2D en 3D CAD paketten, data analyse paketten, programmeertalen en datamodelleertechnieken.
Vrijetijdsbesteding Gezin, computer, fitness, MTB, motorrijden
Rijbewijs A en B

verwijzingen

www.sttls.nl
www.asml.com
http://www.hightechinstitute.nl
www.avans.nl
www.oriongroep.nl
www.tud.nl
www.pth.nl